Comisii

Comisii 2022-2023

  • Comisia pentru curiculum
  • Comisia de evaluare si asigurare a calității
  • Comisia de securitate si sănătate în muncă
  • Comisia pentru control managerial intern
  • Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminării în mediul școlar
  • Comisia pentru mentorat didactic
  • Comisia pentru proiecte educaționale europene
  • Comisia pentru burse și drepturi sociale